Decizie CA numire secretar tehnic AGOA/AGEA Aprilie 2018

Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018

Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018

Proiect Hotararile AGEA

Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.

Procura speciala AGEA_25_26.04.2018

Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-25_26_aprilie 2018

Proiect Hotararile AGAO

Raportul auditorului financiar

Raportul Consiliului de administratie

Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

Raport Anual 2016

descarcati

Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

 

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport-curent-din-19-122016
Proiect-hotarari-agae
Formular-procura-speciala-corectat
Formular-de-vot-prin-corespondenta-corectat

Raport-curent-din-13-12-2016
Formular-vot-prin-corespondenta-pentru-agae-din-16_17-01-2017
Procura-speciala-pentru-agae-16_17-01-2017
Proiect-hotararile-agae-din-16_17-01-2017

Descărcați aici

Descărcați aici

Raportul semestrial- sem I 2016
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia emitentului privind guvernanta corporativa
Bilant la 30.06.2016 semnat olograf
Bilant la 30.06.2016 semnat electronic
Recipisa depunere depunere bilant la ANAF
Completare Raport semestrial
Declaratie persoane responsabile

Raport curent din 28.07.2016
Formular vot prin corespondenta AGAE din 01_02.09.2016
Formular vot prin corespondenta pentru AGAO din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAE din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAO din 01_02.09.2016
Proiect-Hotararile AGEA din 01_ 02.09.2016
Proiect. Hotararile AGAO din 01_02.09.2016

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 25.04.2016
Raportul administratorilor pentru anul 2015
Raport de audit
Bilant la 31.12.2015
Confirmare depunere bilant 31.12.2015
Declaratia

 

Raport curent din 21.03.2016
Formular Procura Speciala pentru AGAO din 25-26.04.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAO din 25-26.04.2016
Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar
Raportul Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016
Proiect Hotararile AGAO
Nota informativa cu privire la punctul 1 de ordinea de zi

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 21.12.2015
Procura speciala pentru AGAE din 27-28.01.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAE din 27-28.01.2016
Proiect Act Constitutiv
Proiect hotararile AGAE

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 20.08.2015
Procura speciala pentru AGAE din 10-11.09.2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAE din 10-11.09.2015
Proiect Hotararile AGAE din 10-11.09.2015
Actul Constitutiv completat si actualizat.

Descărcați aici

Raport curent din 06.08.2015
Formular de Procura speciala AGAE din 10_11.092015
Formular de vot prin corespondenta_AGEA din 10_11.09.2015
Proiect Hotarari AGAE
Act Constitutiv NORD SA actualizat

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 22.06.2015
Formular de vot prin corespondenta
Procura Speciala
Proiect Hotararile AGAO din 07-08.07.2015

Raport curent din 03.06.2015
Procura speciala pentru AGAO 7-8 iulie 2015
Formular vot prin corespondenta AGAO din 7-8 iulie 2015
Nota explicativa a Consiliului de administratie pentru AGAO din 7-8 iulie 2015
Proiect Hotararile AGAO din 7-8 iulie 2015

Descărcaţi aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raportul administratorilor
Situatia financiar-contabila la 31.12.2014
Declaratia presedintelui Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Raportul anual 2014

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent privind documente actualizate pentru AGAO din 23 24.04.2015
Procură Specială pentru AGAO din 23 24.04.2015
Lista actualizată a candidaților
Formular de vot prin corespondență. Vot secret vizând punctul 7 de pe ordinea de zi AGAO din 23 24.04.2015
CV – Liviu Ungureanu
Procura Specială-Instrucțiuni de vot pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi

 

Raportul administratorilor
Raport de audit
Situatiile financiale anuale
PROCURA SPECIALA
Procura speciala pentru punctul 7
Procura speciala pentru punctul 9
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 7
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 9
Nota explicativa punctul 1 de pe ordinea de zi
Nota privind desemnarea candidatilor pentru Consiliul de administratie
Lista candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie
CV Petre GHIBU
CV Andrei-Marcel CARNU
CV CHIRITA Silviu-Andrei
Proiect hotararile AGAO
Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
RAPORT AUDIT 2014 SC NORD S.A.

Descarca aici

Descarcati aici

Descarcati aici