Calendar financiar 2023

Comunicat disponibilitate Raport anual 2021

Raport anual 2021

 

Raport curent AGOA Nord 10-11.01.2022

Convocator AGOA 10-11.01.2022 Raport curent AGOA Nord 10-11.01.2022

Raport curent AGOA Nord 27.04.2021

Calendar financiar 2021

Raport curent 10.07.2020

Raport curent 03.07.2020

Raport curent 30.06.2020

Raport anual 2018

Raport anual 2018

AGOA / AGEA din 23/24 Aprilie 2019

Raport curent 23.04.2019 AGOA – AGEA

AGOA

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23-24-aprilie 2019_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 2

ACTUALIZAT 17.04.2019- Formular de vot prin corespondenta-AGOA din 23-24-aprilie 2019-punctul 6 ordine de zi

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 7

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_aprilie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Proiect Hotarari AGOA_23-24 aprilie 2019

Lista candidatii punctul 6 AGOA 23_24_aprilie_2019

AGEA

Procura speciala_AGEA 23_24_aprilie_2019

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-23_24_aprilie 2019

Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019

Decizie CA secretar tehnic AGOA AGEA 24(25).04.2019

Raport curent 12.04.2019

Raport curent 11.04.2019

Raport curent 28.03.2019

Raport curent 21.03.2019

Convocare AGOA-AGEA_23_24.04.2019

Raport anual al administratorilor pe anul 2018

Anexa 1 Situatii Financiare 2018

Anexa 2 NORD-Raport curent NORD 21.06.2018 – demisie Petre Ghibu

Anexa 2 NORD-Raport curent 29.11.2018 – demisie Andrei Carnu

Raport auditor financiar

Propunere CA repartizare profit

Buget Nord proiect 2019

CV Silviu Chirita

CV Petre Ghibu

CV Matei Dimitriu

CV Mircea Cojocariu

Calendar Financiar 2019

Raport modificare calendar financiar 2019

Calendar Financiar 2019

Hotarari AGOA 23.01.2019 (alegere administrator, remuneratie membru CA)

Decizie Consiliu de Administratie a secretarului tehnic

DeclaratiePetreGhibu

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot secret_punctul 3

Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_ianuarie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_ianuarie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 3 ordine de zi_ AGOA 23_24_ianuarie_2019

Proiect Hotarari AGOA_23-24 ianuarie 2019

20190108 Propunere membru al CA Nord SA

CV_PetreGhibu

Convocare AGOA 23.01.2019-24.01.2019 (data referinta 04.01.2019) (demisie/alegere administrator, stabilire remuneratie administrator)

 

Raport Semestrul I 2018

Raport curent 21.06.2018

 Decizie CA numire secretar tehnic AGOA/AGEA Aprilie 2018

Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018

Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018

Proiect Hotararile AGEA

Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.

Procura speciala AGEA_25_26.04.2018

Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-25_26_aprilie 2018

Proiect Hotararile AGAO

Raportul auditorului financiar

Raportul Consiliului de administratie

Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

Raport Anual 2016

descarcati

Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

 

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport-curent-din-19-122016
Proiect-hotarari-agae
Formular-procura-speciala-corectat
Formular-de-vot-prin-corespondenta-corectat

Raport-curent-din-13-12-2016
Formular-vot-prin-corespondenta-pentru-agae-din-16_17-01-2017
Procura-speciala-pentru-agae-16_17-01-2017
Proiect-hotararile-agae-din-16_17-01-2017

Descărcați aici

Descărcați aici

Raportul semestrial- sem I 2016
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia emitentului privind guvernanta corporativa
Bilant la 30.06.2016 semnat olograf
Bilant la 30.06.2016 semnat electronic
Recipisa depunere depunere bilant la ANAF
Completare Raport semestrial
Declaratie persoane responsabile

Raport curent din 28.07.2016
Formular vot prin corespondenta AGAE din 01_02.09.2016
Formular vot prin corespondenta pentru AGAO din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAE din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAO din 01_02.09.2016
Proiect-Hotararile AGEA din 01_ 02.09.2016
Proiect. Hotararile AGAO din 01_02.09.2016

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 25.04.2016
Raportul administratorilor pentru anul 2015
Raport de audit
Bilant la 31.12.2015
Confirmare depunere bilant 31.12.2015
Declaratia

 

Raport curent din 21.03.2016
Formular Procura Speciala pentru AGAO din 25-26.04.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAO din 25-26.04.2016
Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar
Raportul Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016
Proiect Hotararile AGAO
Nota informativa cu privire la punctul 1 de ordinea de zi

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 21.12.2015
Procura speciala pentru AGAE din 27-28.01.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAE din 27-28.01.2016
Proiect Act Constitutiv
Proiect hotararile AGAE

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 20.08.2015
Procura speciala pentru AGAE din 10-11.09.2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAE din 10-11.09.2015
Proiect Hotararile AGAE din 10-11.09.2015
Actul Constitutiv completat si actualizat.

Descărcați aici

Raport curent din 06.08.2015
Formular de Procura speciala AGAE din 10_11.092015
Formular de vot prin corespondenta_AGEA din 10_11.09.2015
Proiect Hotarari AGAE
Act Constitutiv NORD SA actualizat

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent din 22.06.2015
Formular de vot prin corespondenta
Procura Speciala
Proiect Hotararile AGAO din 07-08.07.2015

Raport curent din 03.06.2015
Procura speciala pentru AGAO 7-8 iulie 2015
Formular vot prin corespondenta AGAO din 7-8 iulie 2015
Nota explicativa a Consiliului de administratie pentru AGAO din 7-8 iulie 2015
Proiect Hotararile AGAO din 7-8 iulie 2015

Descărcaţi aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raportul administratorilor
Situatia financiar-contabila la 31.12.2014
Declaratia presedintelui Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Raportul anual 2014

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Descărcați aici

Raport curent privind documente actualizate pentru AGAO din 23 24.04.2015
Procură Specială pentru AGAO din 23 24.04.2015
Lista actualizată a candidaților
Formular de vot prin corespondență. Vot secret vizând punctul 7 de pe ordinea de zi AGAO din 23 24.04.2015
CV – Liviu Ungureanu
Procura Specială-Instrucțiuni de vot pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi

 

Raportul administratorilor
Raport de audit
Situatiile financiale anuale
PROCURA SPECIALA
Procura speciala pentru punctul 7
Procura speciala pentru punctul 9
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 7
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 9
Nota explicativa punctul 1 de pe ordinea de zi
Nota privind desemnarea candidatilor pentru Consiliul de administratie
Lista candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie
CV Petre GHIBU
CV Andrei-Marcel CARNU
CV CHIRITA Silviu-Andrei
Proiect hotararile AGAO
Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
RAPORT AUDIT 2014 SC NORD S.A.

Descarca aici

Descarcati aici

Descarcati aici