Raportul semestrial- sem I 2016 Raportul Consiliului de administratie Declaratia emitentului privind guvernanta corporativa Bilant la 30.06.2016 semnat olograf Bilant la 30.06.2016 semnat electronic Recipisa depunere depunere bilant la ANAF Completare Raport semestrial Declaratie persoane responsabile

Raport curent din 28.07.2016 Formular vot prin corespondenta AGAE din 01_02.09.2016 Formular vot prin corespondenta pentru AGAO din 01_02.09.2016 Procura speciala AGAE din 01_02.09.2016 Procura speciala AGAO din 01_02.09.2016 Proiect-Hotararile AGEA din 01_ 02.09.2016 Proiect. Hotararile AGAO din 01_02.09.2016

Descărcați aici