Informatii pentru actionari

Persoana de contact pentru relatia cu investitorii: Dl. Matei Dimitriu

Documente de baza emitent

Act Constitutiv NORD S.A.

Regulament Intern NORD SA

 

2024

Raport curent

Raport curent 10052024 numire Presedinte Board nou

 

Raport curent

Raport curent 25042024 Hotarari AGOA 24.04.2024

Comunicat

 

Raport curent

Raport curent 08042024 Sedinta CA pentru aprobare completare ordine de zi AGOA 24-25.04.2024

 

Raport curent

Raport curent Nord 08042024 solicitare completare ordine de zi AGOA 24/25.04.2024 

 

Raport curent

Raport curent Nord 04042024 Propunere nominalizare administratori

 

AGOA 24/25 aprilie 2024

Convocare completata AGOA SFA 2023 pentru 24/25.04.2024 

Convocare AGOA SFA 2023  pentru 24/25.04.2024

Raport curent convocare AGOA SFA 2023 pentru 24/25.04.2024

 

 

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Raport anual NORD S.A. 2023

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2023

Bilant 2023

Note bilant 2023

Declaratie administrator

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului pentru anul 2023

Raport auditor independent pentru anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

Proiect Hotarari AGOA_24-25 aprilie 2024 actualizata

Materiale pentru punctul 6 pe ordinea de zi

Adresa VABC propunere administratori CA Nord

Lista finala candidati AGOA 24-25.04.2024 

CV-Andrei-Pogonaru-2024

CV Matei Dimitriu 2024

CV Petre Ghibu 2024

 

Raspuns la intrebarile adresate de actionarul Evergent investments pentru AGOA din 24.04.2024

Nota de informare privind intrebarile primite de societate pentru AGOA din 24.04.2024

Intrebari actionar Evergent Investments pentru AGOA din 24.04.2024

Propuneri completare ordine de zi actionar Evergent Investments pentru AGOA din 24.04.2024

 

Procuri si buletine de vot

Procura speciala_Vot public_ AGOA 24_25_aprilie_2024 actualizata

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024

Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024

Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024

Procura speciala_Vot secret_Punctul 8 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024

 

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24-25-aprilie 2024_vot public actualizat

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25 aprilie 2024_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 6

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 7

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 8

 

 

Calendar financiar 2024

Calendar financiar 2024

 

 

2023

 

Raport semestrial S1 2023

Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2023

Raport semestrial S1 2023 

 

AGOA 26/27 aprilie 2023

 

Raport anual Nord SA 2022 

20230427 Raport curent hotarare AGOA

20230427 Raspunsuri CA Nord la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA

20230412 Raport curent Sedinta CA pentru aprobare completare ordine de zi AGOA 26_27.04.2023

20230410 Raport curent solicitare completare ordine de zi AGOA

20230413 Opinie CA privind completarea agendei AGOA la propunerea actionarul Evergent Investments

20230410 Intrebari primite din partea actionarului Evergent Investments S.A. pentru AGOA convocata pentru 26.04.2023

20230324 Raport curent convocare AGOA 2022

Convocator AGOA

 

Bilant 2022

Note bilant

Declaratie Presedinte CA

Propunere repartizare rezultat exercitiu financiar 2022

Raportul administratorilor 2022.

Raport anual 2022 Regulament 5 din 2018 ASF

Proiect BVC 2023

Raport audit NORD S.A. 2022

Proiect ACTUALIZAT Hotarari AGOA_26-27 aprilie 2023

Documente necesare pentru participare la AGOA

Procura speciala_ACTUALIZAT_Vot public_ AGOA 26_27_aprilie_2023

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 26_27_aprilie_2023

Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 26_27_aprilie_2023

Formular-de-vot-ACTUALIZAT-prin-corespondenta_AGOA-din-26-27-aprilie 2023_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-26_27_aprilie 2023_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-26_27_aprilie 2023_vot secret_punctul 6

 

Raport curent

Raport curent contract subinchiriere

 

Calendar financiar 2023

Calendar financiar 2023

 

2022

Raport semestrial

Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2022

Raport semestrial SI 2022

 

Raport curent

Raport curent Incheiere contract director general

Raport curent

Raport curent incetare contract subinchiriere 02062022

 

Raport curent

Raport anual 2021

Comunicat disponibilitate Raport anual 2021

Raport curent

Raport curent desfasurare AGOA 27.04.2022

 

Raport curent

Raport curent publicare convocator in Monitorul Oficial

 

AGOA 27/28 aprilie 2022

Raport curent convocare AGOA 27/28 aprilie 2022

Convocator AGOA 27/28 aprilie 2022

 

NORD SA Raport anual 2021 conform Regulament 5 din 2018

Bilant 2021

Note bilant

Declaratie administrator

Propunere CA de repartizare a rezultatului

Raport administratori Nord 2021

Raport audit NORD SA 2021

BVC 2022

Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2022

 

Documente necesare pentru participare la AGOA

Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2022

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022

Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022

Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2022_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 6

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 7

 

 

Raport curent

Raport act aditional sediu social Nord SA

Raport act aditional contract subinchiriere

 

Calendar financiar 2022

Calendar financiar 2022

 

Raport curent

Raport curent desfasurare AGOA Nord 10.01.2022

2021

AGOA 10/11 ianuarie 2022

Raport curent AGOA Nord 10-11.01.2022

Convocator AGOA 10-11.01.2022

Documente necesare pentru participare la AGOA

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-10_11_ianuarie-2022_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-10_11_ianuarie-2022_vot public

Procura-speciala_Vot-public_-AGOA-10_11_ianuarie_2022

Procura-speciala_Vot-secret_Punctul-2-ordine-de-zi_-AGOA-10_11_ianuarie_2022

 

Raport semestrial

Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2021

Raport semestrial S1 2021 

Raport curent

Comunicat disponibilitate Raport anual 2020

Raport anual 2020

 

Raport curent

Raport Hotarari AGOA Nord 27042021

 

Raport curent

Raport curent contract subinchiriere 20210402

 

AGOA din 27/28 Aprilie 2021

Raport curent Nord 14042021 Completare Convocator AGOA

Convocare AGOA Nord S.A. 27/28 aprilie 2020_completata la propunerea actionarilor

Raport curent convocare AGOA Nord 27/28.04.2021

Convocator AGOA Nord SA 27-28 aprilie 2021

 

NORD SA Raport anual 2020 Regulament 5 din 2018 ASF

Anexa – Situatii financiare anuale

Anexa – Note la situatiile financiare

Raport auditor independent

Buget de Venituri si Chetuieli Nord 2021

Propunerea Consiliului de Administratie privind acoperirea pierderii inregistrate la 31.12. 2020

Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2021

Materiale pentru punctul 6

Lista candidati

CV Matei Dimitriu

CV Petre Ghibu

CV Andrei Pogonaru

Materiale pentru punctul 7

POLITICA DE REMUNERARE NORD SA

Documente necesare pentru participare la AGOA

Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2021

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2021

Procura-speciala_Vot-secret_Punctul-6-ordine-de-zi_-AGOA-27_28_aprilie_2021 completat-cu-propuneri-administratori

Procura-speciala_Vot-secret_Punctul-7-ordine-de-zi_-AGOA-27_28_aprilie_2021-completat

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2021_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2021_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2021_vot secret_punctul 6 completat cu propuneri administratori

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2021_vot secret_punctul 7 completat

Calendar financiar 2021

Calendar financiar 2021

2020

Raport curent

Raport curent Erata numire membru CA

Raport curent numire membru CA

 

Raport curent

Raport curent Nord 10012020

 

Raport semestrial S1 2020

Comunicat din 31.07.2020 – site

Raport Semestrial S1 2020 Nord

 

Raport curent

Raport curent 10.07.2020

Raport curent 03.07.2020

Raport curent 30.06.2020

AGOA din 27/28 Aprilie 2020

Raport curent privind masurile referitoare la COVID 19 si votul de la distanta pentru AGOA 27/28.04.2020

Raport curent Convocare AGOA 27/28.04.2020 din 27.03.2020

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru 2019

Anexa 1. Situatii financiare la 31.12.2019

Anexa 2. Note la Situatia Financiara la 31.12.2019

Raportul auditorului financiar

Buget Nord proiect 2020

Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2020

Documente pentru participare la AGOA

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2020_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2020_vot secret_punctul 2

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2020_vot secret_punctul 6

Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2020

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2020

Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2020

AGEA din 23/24 Martie 2020

Raport curent AGEA 23/24.03.2020

Raport curent erata AGEA 23/24.03.2020

Convocare AGEA 23/24.03.2020

Procura speciala pentru AGEA 23/24.03.2020

Vot prin corespoindenta AGEA 23/24.03.2020

Proiect Hotarari AGEA 23/24.03.2020

2019

Raport anual 2018

Raport anual 2018

AGOA din 23/24 Aprilie 2019

Raport curent 23.04.2019 AGOA – AGEA

AGOA

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23-24-aprilie 2019_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 2

ACTUALIZAT 17.04.2019- Formular de vot prin corespondenta-AGOA din 23-24-aprilie 2019-punctul 6 ordine de zi

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 7

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_aprilie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019

ACTUALIZAT 17.04.2019 -Proiect Hotarari AGOA_23-24 aprilie 2019

Lista candidatii punctul 6 AGOA 23_24_aprilie_2019

AGEA

Procura speciala_AGEA 23_24_aprilie_2019

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-23_24_aprilie 2019

Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019

Decizie CA secretar tehnic AGOA AGEA 24(25).04.2019

Raport curent 12.04.2019

Raport curent 11.04.2019

Raport curent 28.03.2019

Raport curent 21.03.2019

Convocare AGOA-AGEA_23_24.04.2019

Raport anual al administratorilor pe anul 2018

Anexa 1 Situatii Financiare 2018

Anexa 2 NORD-Raport curent NORD 21.06.2018 – demisie Petre Ghibu

Anexa 2 NORD-Raport curent 29.11.2018 – demisie Andrei Carnu

Raport auditor financiar

Propunere CA repartizare profit

Buget Nord proiect 2019

Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019

CV Silviu Chirita

CV Petre Ghibu

CV Matei Dimitriu

CV Mircea Cojocariu

Calendar Financiar 2019

Raport modificare calendar financiar 2019

AGOA din 25 Aprilie 2018

Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018

Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018

Proiect Hotararile AGEA

Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.

Procura speciala AGEA_25_26.04.2018

Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret

Proiect Hotararile AGAO

Raportul auditorului financiar

Raportul Consiliului de administratie

Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

AGOA din 26 Aprilie 2017

Raport curent 26.04.2017

Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar