Raport curent din 21.03.2016 Formular Procura Speciala pentru AGAO din 25-26.04.2016 Formular de vot prin corespondenta pentru AGAO din 25-26.04.2016 Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar Raportul Consiliului de administratie Raportul auditorului financiar Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016 Proiect Hotararile AGAO Nota informativa cu privire la punctul 1 de ordinea de zi