Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017 Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017 Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017 Proiect Hotararile AGAO Raport curent din 22.03.2017 Raportul auditorului financiar Raportul Consiliului de administratie Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar