Informatii pentru actionari

Persoana de contact pentru relatia cu investitorii: Dl. Silviu Chirita

Documente de baza emitent

Act Constitutiv NORD SA

Regulament Intern NORD SA

 CV-ul membrilor organelor statutare

CV Silviu Chirita – Presedinte CA
CV Petre Ghibu – Membru CA
CV Andrei Carnu – Membru CA

AGOA din 26 Aprilie 2017

Raport curent 26.04.2017

Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar