Informatii pentru actionari

Persoana de contact pentru relatia cu investitorii: Dl. Silviu Chirita

Documente de baza emitent

Act Constitutiv NORD SA

Regulament Intern NORD SA

 CV-ul membrilor organelor statutare

CV Silviu Chirita – Presedinte CA
CV Petre Ghibu – Membru CA
CV Andrei Carnu – Membru CA

AGOA din 25 Aprilie 2018

Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018

Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018

Proiect Hotararile AGEA

Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.

Procura speciala AGEA_25_26.04.2018

Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret

Proiect Hotararile AGAO

Raportul auditorului financiar

Raportul Consiliului de administratie

Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar

AGOA din 26 Aprilie 2017

Raport curent 26.04.2017

Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar