Raportul administratorilor
Raport de audit
Situatiile financiale anuale
PROCURA SPECIALA
Procura speciala pentru punctul 7
Procura speciala pentru punctul 9
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 7
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 9
Nota explicativa punctul 1 de pe ordinea de zi
Nota privind desemnarea candidatilor pentru Consiliul de administratie
Lista candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie
CV Petre GHIBU
CV Andrei-Marcel CARNU
CV CHIRITA Silviu-Andrei
Proiect hotararile AGAO
Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
RAPORT AUDIT 2014 SC NORD S.A.