Decizie CA numire secretar tehnic AGOA/AGEA Aprilie 2018

Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018

Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018

Proiect Hotararile AGEA

Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.

Procura speciala AGEA_25_26.04.2018

Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret

Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-25_26_aprilie 2018

Proiect Hotararile AGAO

Raportul auditorului financiar

Raportul Consiliului de administratie

Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar