Raport curent din 21.03.2016
Formular Procura Speciala pentru AGAO din 25-26.04.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAO din 25-26.04.2016
Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar
Raportul Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016
Proiect Hotararile AGAO
Nota informativa cu privire la punctul 1 de ordinea de zi