Raportul administratorilor
Situatia financiar-contabila la 31.12.2014
Declaratia presedintelui Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Raportul anual 2014